Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3c. De Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom.
Luns deelt mee dat over de overzeese gebiedsdelen in Brussel een nieuw document is rondgedeeld, met veel meer aan de Nederlandse wensen tegemoet komt. Volgens dit voorstel zullen bijdragen alleen betrekking hebben op wat men meer in die gebieden investeert dan met tot nu toe gewoon was. Luns meent dat de Nederlandse delegatie dit document niet a priori kan verwerpen.
De minister-president meent echter dat de proporties van wat Nederland aan de onderontwikkelde gebieden wil besteden ver overschreden wordt.
Op andere terreinen (buitentarief, assemblee) verlopen de besprekingen niet ongunstig.