Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3d. Behandeling goedkeuringswet EEG.
Luns heeft de indruk dat het amendement inzake de demografische positie niet zal worden aanvaard, maar dat twee andere amendementen zullen worden ingediend. Het eerste zal van de regering verlangen, dat zij elke overeenkomst in EEG-verband aan de Staten-Generaal zal voorleggen, de andere vraagt de regering elk jaar een uitvoerig rapport over de EEG bij de Kamer in te dienen als grondslag voor een debat.
De minister-president juicht toe dat het aanvankelijke amendement van tafel is, tegen een jaarlijkse verslaglegging heeft hij geen bezwaar, maar t.a.v. het amendement over goedkeuring van uitvoeringsovereenkomsten zal nader vastgesteld moeten worden op welke onderdelen dit betrekking zal hebben. Tegen een dergelijk amendement op de goedkeuringswet voor de EDG had spreker het bezwaar, dat dit de werking te veel zou beperken.
Van der Beugel noemt het een onschuldig amendement.