Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00387
18-10-1957
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2f. Coördinatie van het EEG-beleid in Nederland.
Werkgeversvertegenwoordigers hebben een bezoek aan de minister-president gebracht. Tijdens dit gesprek bracht oud-minister Meynen de wenselijkheid naar voren dat de belangen van de industrie in de EEG door EZ zouden worden behandeld. Meynen wees erop dat de BEB altijd een zo goed interdepartementaal orgaan is geweest. Drees had geantwoord dat over deze kwestie nog geen beslissing was genomen. Hij vindt het logisch dat economische aspecten door Economische Zaken zullen worden behandeld, maar er zijn ook veel kwesties die door Buitenlandse Zaken behandeld moeten worden. "Met een beetje soepelheid zal dit heel goed te regelen zijn."