Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00412
29-03-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Samenwerking tussen de Westelijke Unie-landen t.a.v. andere dan militaire onderwerpen.
Het Verdrag van Brussel is niet alleen een zuiver politiek-militair tractaat. Juist de Nederlandse regering heeft in 1948 veel moeite gedaan om ook nadruk te leggen op de economische, sociale en culturele aspecten van de West-Europese samenwerking. Echter op dit terrein ontbreekt nog veel. Als voorbeeld worden de moeilijkheden rond het werk van de Culturele Commissie genoemd. Stikker vraagt zich af of het nog zin heeft om het streven naar samenwerking op deze terreinen voort te zetten. Er is voor Nederland alle reden om actief bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van recommendaties van de sociale en culturele commissies van het Verdrag van Brussel.
Zie ook