Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00490
18-11-1953
Samenvatting
F752.
Volgens Fock gaat de nota-Mansholt ervan uit dat onder alle omstandigheden een verdrag tot stand zal komen, dat de politieke gemeenschap van de zes zal verwezenlijken. Mansholt geeft vervolgens verschillende mogelijkheden voor de inhoud van het verdrag weer. Fock meent dat men de zaak een slechte dienst zou bewijzen als men ervan uitgaat dat er in elk geval een verdrag moet komen. Dit zou de politieke eenwording ernstiger schaden dan als men blijft streven naar een verdrag dat een reƫle basis biedt voor werkelijke integratie.

Commentaar Drees op exemplaar in NA, 2.03.01 inv.no. 2681: "De nota-Mansholt is voor mij natuurlijk niet aannemelijk, in hoofdzaak op de in deze nota aangegeven gronden."