Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00613
03-10-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord Beyen aan Mansholt.
Beyen verklaart dat hij als groot voordeel van de Nederlandse voorstellen beschouwt dat zij weldoordacht zijn, consequent zijn volgehouden en niet de indruk wekken voor eigen parochie te preken. Nederland heeft doelbewust gekozen voor automatisme in het verdrag met supranationale hantering van de noodzakelijke escape-clausule. De weerstand in Rome gaf geen aanleiding om het standpunt prijs te geven. De optie van de auto-extension, die Mansholt voorstelt, zou grote weerstand oproepen.
Beyen: "Ik acht de grotere eenwording van Europa een levensbelang voor Nederland en voor Europa." Hetzelfde geldt voor economische integratie. Politieke integratie zonder economische integratie acht Beyen niet bestaanbaar.