Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00662
29-11-1956
Actoren
Verslag
Samenvatting
Liason tussen de voorgestelde Europese Douane-Unie en de OEES (Vrijhandelszone). Vijfde bijeenkomst van de Speciale Werkgroep no. 17 op 26 en 27 november 1956.
In het stuk wordt uitvoerig stilgestaan bij een aantal discussiepunten rond de vorming van de vrijhandelszone tussen de 6 en de overige OEES-leden. Discussiepunten waren o.m. de positie van de landbouw en de minder ontwikkelde OEES-leden, ontsnappingsclausules.
Conclusie is dat een vrijhandelszone technisch mogelijk is, maar dat het in Parijs moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn te spreken over opname van de landbouw. Wellicht liggen de Engelse opvatting van de landbouwsector buiten de vrijhandelszone en de Brusselse these de agrarische sector in de gemeenschappelijke markt, maar dan op een zeer speciale en wellicht specieuze manier, straks niet onverzoenbaar ver uiteen. Op het gebied van financieel-monetaire garanties liggen de Franse en Britse opvattingen nog ver uiteen.