Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00724
03-07-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Stikker aan Drees inzake vestiging organen van Schuman-Plan.
1. Er is een geringe kans om de zetel van deze organen in Den Haag te vestigen. Wanneer wij daarop willen spelen zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn ook nog vast te houden dat, indien niet alle organen naar Den Haag komen, althans het Hof in Den Haag gevestigd zou worden. Stikker heeft de vestigingsmogelijkheden nagegaan. Zijn conclusie is dat er plek is voor de 3 EGKS-organen. Voorts is overleg gaande met de gemeente Den Haag over huisvesting van staf en personeel. Stikker zal Spierenburg daarom machtigen morgen in Brussel te laten blijken dat ook Den Haag kandidaat zal worden gesteld.
2. Voorts stelt Stikker het Nederlands voorzitterschap op de komende OEES-vergadering aan de orde.
Zie ook