Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
REA no. 596. Kort verslag van de eerste vergadering van de Raad van Ministers der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
Op 8, 9 en 10 september vond de eerste vergadering van deze Raad plaats. I.t.t. het politieke verslag van Beyen (S00454) is dit stuk vrij zakelijk. Besproken wordt o.m. het agendapunt 'Statuut van de leden van de HA en het Hof van Justitie'. Monnet bracht verslag uit van zijn gesprekken met de regeringen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Beide landen zien de Gemeenschap als een 'puissance nouvelle'.
Zie ook