Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
REA no. 753. Onderhandelingen tussen de EGKS en derde landen, met name Oostenrijk en Zweden.
In aansluiting op nota 748 over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk schetst Teppema de kaders voor onderhandelingen met derde landen. Oostenrijk en Zweden zouden deel willen uitmaken van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal.
Zie ook