Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00745
17-10-1956
Actoren
Verslag
Samenvatting
Liason tussen de voorgestelde Europese Douane-Unie een vrije handelszone. Tweede bijeenkomst van de Speciale Werkgroep no. 17 op 15 oktober 1956.
Besloten werd de Customs Cooperation Council (voortgekomen uit de vroegere Brusselse Studiegroep voor een Europese Douaneunie) bij de werkgroep te betrekken. Voorts werd gesproken over de methodiek van de tariefafbraak, definitie van origine. Ook de landbouw kwam aan bod. Verschillende delegaties vonden de Britse wens om de landbouw uit te sluiten onaanvaardbaar.
Teppema meent dat de aanvankelijke aarzeling over de intenties van het Britse initiatief bij veel deelnemers plaats maakt voor de overtuiging dat het Britse voorstel wel oprecht bedoeld is. Anderzijds is het voor de zes een aansporing om gezamenlijke antwoorden te vinden en binnen 10 tot 15 jaar een gemeenschappelijke markt te realiseren. De Britten gaven zelfs te kennen 15 jaar beslist te lang te vinden voor onderlinge tariefafbraak.