Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00751
29-08-1956
Samenvatting
F1232. Fock vraagt aandacht voor een nota inzake sociale harmonisatie. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wordt door de Fransen als een van de belangrijkste eisen gesteld. Nederland heeft zich hier altijd tegen verzet, daarbij het meest gesteund door de Duitsers. Het voorstel van Van Dierendonck om de impasse te doorbreken, is weinig aantrekkelijk.
Fock meent dat het geschetste compromisvoorstel nog niet door Nederland moet worden ingediend. Dit kan altijd nog.
Zie ook