Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00757
05-08-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
86. Europese samenwerking op het gebied van kernenergie.
Eschaurier zet uit een dat deze samenwerking om meerdere redenen gewenst is: a) voor de grondstoffenvoorziening, b) de omvang van de investeringen voor kernenergie, c) een te strak bilateralisme moet in Europees verband worden tegengegaan. Op dit moment is er nog niet veel meer te doen dan de ontwikkelingen op het gebied van research te volgen en de overgang naar multilateralisme te bevorderen. D) te onderzoeken ware of samenwerking op isotopengebied ter hand kan worden genomen, e) hetzelfde geld voor samenwerking op het gebied van volksgezondheid. F) voorkomen moet worden dat grote industrie├źn van overheidswege een machtspositie in W-Europa krijgen toegewezen. G) ontwikkelingen in internationale technische organisaties moeten nauwkeurig worden gevolgd.