Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00761
08-1955
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie Beyen n.a.v. brief Mansholt van 4/8 inzake Europees Investeringsfonds.
Beyen verklaart dat er tussen beiden geen verschil van mening bestaat, hoofgstens m.b.t. techniek van financiering. Ook hij meent dat er voor de landbouw infrastructurele investeringen noodzakelijk zijn. De vraag is of en in hoeverre de financiering van deze projecten zal moeten geschieden door een te scheppen Europees investeringsfonds. Dit zal het geval zijn in gevallen waar een land zelf niet over de fysieke productiemiddelen beschikt om de investering te realiseren of een te primitieve economische structuur heeft om de finandiering ervan te kunnen doorvoeren. Bij de Europese landen is (i.t.t. ontwikkelingslanden) niet zozeer behoefte aan financiering van projecten, maar aan het opvangen van de gevolgen van de projecten voor de betalingsbalans.