Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00764
27-08-1955
Samenvatting
F1054. Gisteren (26/8) heeft de commissie-Beyen vergaderd. Het algemene beeld van de besprekingen is dat de besprekingen over de gemeenschappelijke markt zeer bevredigend verlopen, bevredigender en reëler van inhoud dan ooit tevoren. Een van de geschilpunten zal zijn het buitentarief. Nederland wil vasthouden aan een laag mogelijk tarief, nl het Beneluxtarief. Ook over de vrijwaringsclausules is men het nog niet eens.
Wat betreft nucleaire energie komt men in toenemende mate tot de conclusie dat dit geen onderwerp van integratie van de 6 kan vormen. Zonder de grote atoomsplitsende landen heeft dit geen zin.
Fock meent dat de a.s. Bespreking te Noordwijk nog erg prematuur zal zijn. Mede gezien de afwezigheid van Adenauer begrijpt Fock niet waarom Beyen aan de afgesproken datum vasthoudt.
Zie ook