Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00768
05-11-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Eschauzier doet verslag van slotzitting van de besprekingen in de Commissie voor Kernenergie te Brussel op 4 november. Het debat concentreerde zich volledig op het monopolie t.a.v. ertsen en splijtstoffen. Het zwakke punt tot dusverre was dat men geen mogelijkheid gevonden had de lidstaten van Euratom te verplichten de mineralen waarover zij beschikten zelfs ook maar gedeeltelijk in te brengen in Euratom. België heeft nu een belangrijke stap gezet door zich bereid te verklaren tot een prioriteit van levering te aanvaarden. Frankrijk heeft zich echter nog op de vlakte gehouden. De situatie tot dusverre is dat Nederland nog volledig afhankelijk is van het monopolie van de VS.