Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
431'56. In Brussel is men het slechts eens geworden over de algemene frase dat het buitentarief niet te autarkisch en zwaar protectionistisch moet zijn. Over de wijze waarop het tarief moet worden bepaald is men het nog niet eens. Unanimiteit zou alleen te bereiken zijn indien de Nederlandse regering het door de Nederlandse experts ingenomen standpunt prijs zou geven. Teppema ontraadt dit. Voorgesteld wordt dat in het rapport slechts algemene beginseluitspraken worden opgenomen en dat aan deskundigen opdracht zal worden gegeven berekeningen te maken. Dit is de enige weg om verantwoord inzicht te krijgen in de materie.

N.B. in memo 442 (24/2) sluit Van der Beugel zich aan bij het voorstel van Teppema. Het is wel goed dat Beyen en Zijlstra in Parijs nog even spreken over de door van der Beugel genoemde alternatieven.
Zie ook