Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00786
23-04-1956
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
859. Rapport Spaak.
Morgen willen DGPZ en DGEM met Beyen spreken over de verdere procedure t.a.v. het rapport-Spaak. Vd Beugel meent dat het rapport naar de ministerraad moet gaan vergezeld met een sytematisch uitreksel en een commentaar. In de aanbiedingsbrief moet komen te staan dat Beyen zal willen interveniëren t.a.v. a) de instutionele opzet, b) buitentarief, c) kartelwetgeving, d) de structuur van de fondsen, e) harmonisatie sociale wetten. Moeilijker dan de behandeling in de ministerraad is de procedure voor de ministersconferentie. Probleem is dat er op verschillende terreinen nog geen overeenstemming is. De beste weg zou zijn als er een vragenlijst zou circuleren, waarvoor Kymmell (zie bijlage) reeds een eerste opzet heeft gemaakt.