Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00798
14-12-1956
Actoren
Nota
Samenvatting
477/56. Besprekingen te Brussel inzake het buitentarief.
Het systeem dat nu ter tafel ligt en als compromis kan dienen luidt als volgt:
1. Als buitentarief zal voor elke post gelden het rekenkundig gemiddelde van de toegekende rechten in de vier douanegebieden, mits het gemiddelde niet hoger is dan 3 voor grondstoffen en 10 voor halffabrikaten. Voor eindproducten zal geen maximum gelden.
2. Ieder land zal een aantal tariefposten kunnen aanwijzen, waarvoor onderhandelingen moeten plaatsvinden.
Op het eerste gezicht lijkt het systeem aantrekkelijk, maar er zijn nog onzekere factoren, waarbij de Fransen trachten het rekenkundige gemiddelde in hun richting om te buigen. Pas als alle lijsten op tafel liggen, kan men een duidelijk oordeel over het mogelijke compromis vormen.
De Nederlandse reserve hangt voorts nog samen met het feit dat voor de andere delegaties het systeem niet van toepassing is op de landbouw. Voors wil Nederland een clausule opnemen die waarborgt dat grondstoffen en halffabrikaten nooit overbelast kunnen worden.