Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2359'56. Voorziening van ertsen en splijtstoffen in Euratomverband.
Het gesprek over de concept-artikelen over de voorziening van ertsen en splijtstoffen is deze week in Brussel afgesloten. De Nederlandse delegatie heeft zich t.a.v. de voorgestelde procedure een reserve te maken. Ook de situatie rond de samenwerking tussen de zes op nucleair gebied is gewijzigd.
Het belangrijkste element is echter dat de overige vijf landen het beginsel hebben aanvaard dat de verantwoordelijkheid voor de voorziening van ertsen en splijtstoffen blijft voorbehouden aan de nationale regering. Dit plaatst Frankrijk die haar splijtstoffen geheel uit de Gemeenschap kan betrekken in een groot voordeel tegenover de andere landen. De Fransen lijken niet bereid hun nucleaire politiek te wijzigen.
Teppema vreest dat Nederland op dit punt nog weinig aan het systeem kan veranderen omdat de overige vijf landen het stelsel wel hebben aanvaard;.
Zie ook