Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Weekbericht no. 4. (29 aug-1 sept. 1955)
Tijdens de verslagperiode is begonnen met een meer gedetailleerde bespreking van de gemeenschappelijke markt. Verontrustend is dat de Franse vertegenwoordiger niet in staat bleek een ook maar enigszins positief standpunt te bepalen. In de commissie voor de Gem. Markt kwam o.m. het buitentarief aan de orde. Frankrijk wil hoog, de rest zo laag mogelijk. Nederland stond alleen in het vasthouden aan het Benelux-terief.
Het stuk bevat ook een vertrouwelijk verslag van Linthorst Homan van zijn onderhoud met de Franse vertegenwoordiger en een notitie van Verrijn Stuart over zijn gesprekken met de Fransen.
Verder werd in de sub-cie. Investeringen uitvoerig gesproken over het investeringsfonds.