Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00878
01-11-1945
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vergadering EECE op 1 november 1945.
Deze vergadering stond o.m. in het teken van de weigering van Rusland om deel te nemen aan de EECE en de plaats van Rusland in pan-Europees economisch verband. De EECE is vooralsnog vooral een West-Europese aangelegenheid. Rusland neemt wel deel aan het Committee for Europe van UNRRA. Lamping vraagt zich af of Rusland, dat een afwijzende houding inneemt tegen alles, wat zweemt naar West-Europese samenwerking, niet vreest dat EECE zal bijdragen tot een nauwere aaneensluiting van West-Europese landen. Hij meent van niet, aangezien EECE noch een paneuropees noch een West-Europees orgaan is.