Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00883
04-03-1947
Samenvatting
Brief Boetzelaer begeleidt een nota betreffende "De economische samenwerking in Europa". Hierin wordt vermeldt dat Nederlandse regering voorstander is van de economische eenheid van Duitsland, en dat Duitsland als geheel moet worden opgenomen in de noodzakelijk geachte economische samenwerking in Europa. De oplossing van het Duitse vraagstuk zal de toetssteen worden voor het succes van de economische samenwerking in Europa. Nederland wil voorts een passende plaats innemen bij de voorbereiding van het vredesverdrag met Duitsland. Hiervan zal voor een groot deel afhangen welke rol Nederland zal spelen in de Europese politiek.
Voorgesteld wordt een commissie aan te wijzen o.l.v. Hirschfeld.