Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Kort verslag van de bespreking met minister Mansholt.
Algemeen. 1. Bij de bestudering van de institutionele zijde van de landbouwintegratie is het nuttig gebruik te maken van de Schuman-conceptie. Deze mag evenwel niet zonder meer op de landbouw worden overgedragen. De indruk moet worden vermeden dat het gaat om een Schuman-Plan voor de landbouw. Ook de term Hoge Autoriteit moet worden vermeden.
Voorts werd in de bijeenkomst het concept-rapport over de landbouwintegratie besproken. Over de inhoud zal ook informeel overleg worden gevoerd met Monnet. Doel is de totstandkoming van een gezamenlijk Nederlands-Frans rapport.