Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00900
24-10-1950
Samenvatting
Van den Brink laat weten dat hij zich kan verenigen met de eindversie van het Plan-Mansholt. De nieuwe redactie is een opmerkelijke verbetering vooral in psychologische zin. De ontwerpers zijn erin geslaagd duidelijk te maken waarom de uitwerking van de integratiegedachte op landbouwgebied tot een andere vormgeving moet leiden dan op het gebied van de industrie.
Wel vraagt hij zich af of de verhouding tussen Hoge Autoriteit en Raad van Ministers, die in belangrijke mate afwijkt van het Plan-Schuman wel voldoende is gemotiveerd.
Zie ook