Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00903
17-02-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Bespreking Mansholt met Beyen op 18 februari 1953.
Samkalden en van der Lee menen dat Mansholt te pessimistisch was over de sectorsgewijze benadering van het integratievraagstuk. Zij menen dat het een ongunstig effect zou hebben als Mansholt in die stemming met Beyen zou praten.
Het zou onjuist zijn om in dit gesprek de sectorsgewijze benadering te verwerpen met het argument dat de landbouwintegratie op zichzelf niet realiseerbaar is, tenzij in het kader van de tariefgemeenschap. Dit zou er toe kunnen leiden dat Beyen in Rome geen moeite meer zou doen voor het aanvatten van de landbouwintegratie door de zes.
Samkalden en Van der Lee menen dat wanneer de tariefgemeenschap niet haalbaar blijkt te zijn, van Nederlandse zijde toch moet worden aangedrongen op landbouwintegratie.