Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00924
21-11-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Eschauzier ontving de Britse ambassaderaad die mededelingen deed over het Britse standpunt t.a.v. samenwerking op het gebied van kernenergie.
De Britse regering is niet in staat als partner deel te nemen aan een vorm van samenwerking, zoals door de studieconferentie te Brussel wordt gesuggereerd. Ze wijst erop dat het kernenergieprogramma in het VK voor een belangrijk deel op militair terrein ligt. Het VK heeft de voorkeur om te participeren in het OEES-programma en zelf te kiezen met welke landen het overeenkomsten wil sluiten.
Dit Britse standpunt is niet nieuw maar wel verhelderend.