Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00939
13-12-1945
Samenvatting
Betreft: bijeenkomst van de Commissie voor Sociale Zekerheid op 7 december 1945 te Parijs.
Uit het streven om te komen tot een economisch blok van vier West-Europese landen vloeit ook voort om de sociale wetten op elkaar af te stemmen. Met name Frankrijk ijvert hiervoor.