Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00944
03-11-1954
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Gesprek met Spierenburg en Kohnstamm in Brussel op 2 november 1954.
Volgens beiden hebben de gebeurtenissen in plaats van het begin van een snelle ontwikkeling van het Europa van de zes van de EGKS een sterk gereduceerd bruggenhoofd gemaakt van de oorspronkelijke conceptie van het Kleine Europa. Werkelijkheidsgezin gebiedt dit te accepteren en niets te ondernemen dat lijkt op een poging tot uitbreiding van bevoegdheden. I.p.v. uitbreiding moet gestreefd worden naar versterking, b.v. door associatie met Engeland.
W.b. de wapenpool deelden beiden de afwijzende houding. Verder niet er nu een periode van rust komen en niet Mendès-France de kans geven een stampot te maken waaruit slechts een voor Frankrijk aanvaardbaar eetbaar hapje kan komen.
Voorts deden zij verslag van hun onderhoud met Von Brentano waarin ook de Saarkwestie werd besproken.