Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01011
22-04-1955
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord Beyen aan Mansholt.
Beyen gaat in op de controverse tussen een politieke versus een functionele benadering bij de hervatting van de integratiebesprekingen. Beyen heeft de indruk dat men op Landbouw zijn standpunt - verwoord in het plan-Beyen - niet goed kent.
Verder meent Beyen dat Mansholt kiest voor een politieke benadering, nl. Door het scheppen van een supranationaal orgaan met een supranationaal parlement, maar aangezien dit nu weinig kans maakt, kiest Mansholt blijkbaar voor versterking van de EGKS, hopend op een betere toekomst. Beyen meent dat de keus is of men eerst een politiek apparaat schept met vooralsnog slechts een adviserende taak of men gaat ervan uit dat zo'n apparaat op zichzelf niet tot werkelijke resultaten zal leiden. Beyen wil zijn doel bereiken door eerst een gezamenlijke economische politiek met een gemeenschappelijke markt voorop te zetten.