Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memo met ontwerp van een notitie bij de 'annoted agenda' van de ministersconferentie onder het hoofd 'Transport-integratie'.
De Vries (DG Scheepvaart) heeft uit Parijs vernomen dat de Fransen van plan zijn in Messina voor te stellen een Commissie voor Transportzaken in te stellen onder leiding van Monnet. De Vries uitte zijn bezorgdheid dat het gevaar niet denkbeeldig was dat dan de integratie van transport onder politieke dwang zou plaatsvinden.