Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01032
18-04-1956
Samenvatting
491. 1) Van Rutten is uit Brussel vernomen dat de Fransen proberen de datum van de ministersconferentie terug te zetten naar 8 en 9 mei. Bot vraagt zich af of Parijs niet moet worden duidelijk gemaakt dat voor Nederland het gemarchandeer over de datum niet acceptabel is.
2) De besprekingen over het concept-rapport Spaak verliepen voor de Nederlandse delegatie alleszins bevredigend. De gewenste verzwakking van de inleiding is inderdaad doorgevoerd.
3) T.a.v. het buitentarief is afgesproken dat volstaan zal worden met het stellen dat voor de berekening rekenkundige gemiddelden moeten worden aangelegd.