Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01033
22-05-1956
Samenvatting
520. Conferentie Venetië.
1. I.v.m. de te verwachten Franse houding, de Duitse aarzelingen en de meer recente geruchten uit Engeland, rijst de vraag of Beyen niet een politieke interventie zou kunnen doen, waarin hij de oorzaken en noodzaak van een streven naar Europese eenwording uiteenzet. Naast een schets van de interne W-Europese redenen, zou hierbij de positie van W-Europa in de competitive coexistence kunnen worden aangestipt, terwijl het ook verleidelijk is te verwijzen naar de plannen tot steunverlening aan de minder ontwikkelde gebieden.
2. Hopelijk zal de conferentie ertoe leiden dat aan één of meer conferenties van regeringsgedelegeerden opdracht wordt gegeventot het ontwerpen van verdragen voor de gemeenschappelijke markt en Euratom. Bot stelt hiervoor twee alternatieven aan de orde.
3. In welke plaats zal de conferentie moeten plaatsvinden. Indien er één conferentie komt, is Brussel de aangewezen plaats.