Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01053
22-05-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
84. Internationale samenwerking betr. kernenergie.
De indruk uit Parijs is dat de kansen op de totstandkoming van Euratom daar niet hoog mogen worden aangeslagen. In de Franse regering heerst grote verdeeldheid. De kansen om in Venetië tot overeenstemming te komen, lijken op voorhand niet groot. De Amerikanen daarentegen hebben nog steeds de illusie dat Euratom op korte termijn zal worden verwezenlijkt. Uit gesprekken met de Belgen blijkt dat Spaak en zijn medewerkers rekening houden met een 'empty chair'-optie. Eschauzier meent dat hiervoor weinig animo bestaat. Euratom staat en valt met deelneming van zowel Frankrijk als Duitsland. Valt één van de partners uit, dan ligt het voor de hand een oplossing te zoeken binnen de OEES.

N.B. vermoedelijke datering. Zie ook S00926.
Zie ook