Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01055
13-06-1955
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Lamping had onderhoud met Hallstein, die verheugd was dat Beyen tevreden was over het resultaat van de conferentie. Hij betreurde het dat hij niet duidelijker naar voren had kunnen brengen dat de economische integratie hem na aan het hart lag. Hallstein was onder de indruk geraakt van Beyen's betoog dat een supranationaal orgaan bij economische integratie onmisbaar was voor zover wat betreft de beslissingen van het readaptatiefonds. Het was nu zaak de autoriteit aan te wijzen die als voorzitter van het Comité kan optreden.