Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01066
26-09-1955
Samenvatting
351. Nederlands standpunt te Brussel inzake hantering clauses de sauvegarde.
Bot wijst op een passage uit weekverslag no. 6, waaruit blijkt dat Nederland alleen staat in zijn opvatting inzake de hantering van de Clauses de sauvegarde bij betalingsbalansmoeilijkheden na de volledige verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt. Hoewel het definitieve Nederlandse standpunt pas bepaald wordt tijdens de ministersconferentie die het eindrapport zal behandelen, meent Bot dat het aanbeveling verdient te overwegen of het standpunt niet nu al herzien kan worden. Hij vreest dat het principiële standpunt mbt het supranationale en onverbreekbare karakter van de gemeenschap aanzienlijk zal worden verzwakt als we blijven vasthouden aan handhaving van de nationale bevoegdheid tot het weer invoeren van quantitatieve restricties bij betalingsbalansmoeilijkheden.

Van der Beugel in de marge: "Onzin! Waarom moge nooit alleen staan."
Zie ook