Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01078
12-03-1956
Samenvatting
541. Enkele punten uit de bespreking van de Chef de Délégation van de studie-commissie o.l.v. dhr Spaak.
Van 7-9 maart werden alle documenten voor het eindrapport nog eens doorgenomen. Doel is dat op 1 april het ontwerp-eindrapport gereed zal zijn. In de inleiding zal worden duidelijk gemaakt dat niet alle punten de instemming hadden van alle hoofden van delegaties.
Besproken punten.
- Er is een voorlopige regeling getroffen inzake het buitentarief. Er is een afspraak gemaakt over de vaststelling van het rekenkundig gemiddelde voor halffabrikaten.
- Een Nederlands voorstel over de verhouding Raad-Commissie is niet overgenomen. Men meende dat daarmee de Commissie te machtig zou lijken. Ook een voorstel om een passage over het stemmen in de raad te schappen werd niet aanvaard.
- De besprekingen over readaptatie zijn zeer onbevredigend verlopen.