Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01096
07-12-1956
Samenvatting
Concept-instructie Nederlandse delegatie ter Conferentie te Brussel met betrekking tot gemeenschappelijke handelspolitiek.
De realisering van een Gemeenschappelijke Markt vereist niet alleen het opheffen van interne tafiefmuren en een gemeenschappelijk buitentarief, maar ook gemeenschappelijke kwantitatieve restricties. Dit geldt ook voor de verstrekking van exportsubsidies. Voor de oplossing genoemde vraagstukken heeft Nederland een procedure voorgesteld, dat gewaarborgd is, dat in de eindfase door de Europese Commissie een doeltreffende en efficiënte gemeenschappelijke handelspolitiek zou worden gevoerd.