Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Instelling Europese Sociaal-Economische Raad.
Blijkens mededelingen vanuit Brussel zou de gedachte om 1/3 van de leden van de raad te doen bestaan uit gezaghebbende deskundigen bij de andere landen op grote weerstand stuiten. De SER-commissie wijst nogmaals op de grote waarde van onafhankelijke deskundigen. Indien de derde groep in feite niets anders is dan deels vertrouwensmannen van werkgevers en deels vertrouwensmannen van werknemers, dan zou beter van opneming van deze derde groep leden kunnen worden afgezien.
Zie ook