Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
De Commissie voor Europese Economische Integratie van de SER heeft vernomen dat de door haar verdedigde en door de regering overgenomen stellingen inzake het vervoersvraagstuk in Brussel dreigen te worden prijsgegeven. De SER-commissie dringt erop aan in deze geen compromis te aanvaarden en geen stellingen prijs te geven. Gepleit wordt nogmaals voor de instelling van een orgaan voor transportaangelegenheden onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie.
Zie ook