Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01120
13-11-1956
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 12/13 nov. 1956.
Besproken worden de concepten voor de nota aan de ministerraad. T.a.v. de algemene institutionele opzet kan de vergadering zich verenigen. De ministerraad wordt verzocht zich uit te spreken over de verhouding tussen Assemblee, Europese Commissie en Raad van Ministers mbt de organisatie van de landbouwmarkten.
Bij betalingsbalansmoeilijkheden zal een land een beroep kunnen doen op de clausule voor bijzondere of onvoorziene omstandigheden.
De Commissie meent dat mbt het tussen Adenauer en Mollet overeengekomen Franse uitzonderingsrégime een kritisch geluid gewenst is.