Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01125
29-12-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2266. Euratom.
De ministerraad heeft zich verenigd met het voorstel van Luns om een bilaterale demarche te doen in Parijs, die erop gericht is de Franse regering te waarschuwen. Door prealabel Euratom-debat in de Franse assemblee ertoe zijn de onderhandelingspartners in Brussel geconfronteerd met onveranderlijke meningen van de Franse regering. Voorkomen moet worden dat hetzelfde gaat gebeuren met de Gemeenschappelijke Markt. Als ook de andere landen eenzelfde procedure zouden vormen, zou er van onderhandelen in Brussel geen sprake meer zijn.