Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01173
22-12-1954
Samenvatting
WEU en de West-Europese integratie.
De Handelsraad te Bonn heeft gesproken met vertegenwoordigers van het Duitse ministerie van Economische Zaken. Deze gesprekken versterkten de indruk dat de gedachten van Blankenhorn en Ophüls om in de WEU integratiegedachten te introduceren door politieke overwegingen zijn bepaald.
Ook kreeg de HR bevestiging dat Erhard nooit een groot voorstander is geweest van integratiepogingen in het kader van het kleine Europa. Hij voelt meer voor een wereldwijd handels- en betalingsstelsel. Voor wat betreft Europese samenwerking voelt Erhard meer voor het ruimere kader van de OEES.
Wat betreft de huidige impasse zoekt Erhard naar mogelijkheden om met Frankrijk tot een vergelijk te komen.