Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01174
15-03-1955
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Tijdens een persoonlijk onderhoud met Ophüls sprak deze zijn teleurstelling uit over de evolutie in Nederland t.a.v. de integratie. Ophüls had vroeger met vreugde geconstateerd hoe Nederland in de voorste rij stond als het ging om de Europese gedachte. Nauwelijks was de EDG in Parijs gevallen of de Nederlandse belangstelling voor de Europa-conceptie was verdwenen. De Nederlandse regering wilde alles of niets en voelde niet voor pogingen om via de bestaande mogelijkheden tot integratie te komen.
Lamping kaatste de bal terug en sprak van een verminderde belangstelling van Duitse zijde. Ook ontwaarde hij een heroplevend Duits nationalisme gekoppeld aan het herenigingsstreven.