Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01192
29-7-1950
Samenvatting
Stand van zaken Schuman-Plan per 29 juli 1950.
De Institutionele Commissie heeft sinds 17 juli nog weinig vooruitgang geboekt. Er is nog geen overeenstemming over de bevoegdheden van de Raad van Ministers t.o.v. de Hoge Autoriteit. De Nederlandse suggesties hierover hebben nog niet tot resultaat geleid.
Inzake adaptatie werden voorstellen aanvaard en t.a.v. de prijzen was men tot de kern van de zaak doorgedrongen. De besprekingen over het opstellen van het productieprogramma hebben geleid tot het aanvaarden van de Nederlandse standpunt, dat de HA zou trachten in gemeenschappelijk overleg met de regeringen en de regionale organisaties tot een aanpassing van de productie aan de behoefte te komen.