Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01216
20-06-1952
Samenvatting
Kort Verslag van de 3e zitting van de Interim Commissie [Schuman-Plan] te Den Haag, 12-14 juni 1952.
De zitting werd geopend door Stikker, die een rede uitsprak (bijgevoegd).
Uitvoerig wordt gesproken over de zetelkwestie. Het ziet er niet naar uit dat hierover voor de ministersconferentie overeenstemming wordt bereikt. Er is wel een zekere voorkeur voor Brussel, maar de Belgische regering heeft zich vastgelegd op Luik.
Gesproken werd voorts over het taalgebruik bij het Hof, de zetelverdeling in het Raadgevend Comité en benoemingen.