Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01218
31-12-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
A. van Kleffens meent dat de eerste gelegenheid om de zetelkwestie voor het Hof van Justitie weer op te rakelen is wanneer een der andere Europese Gemeenschappen tot stand is gekomen. Aangezien de Fransen het Commissariaat van de EDG in Parijs willen hebben, is er wellicht geen reden meer om het Hof in Luxemburg te laten. Van Kleffens denkt dat de zetelkwestie binnenkort weer aan de orde zal komen en dat het noodzakelijk is om de kandidatuur van Den Haag opnieuw voor te stellen. Hij memoreert dat de huisvesting van het Hof in Luxemburg onvoldoende is.
Van Kleffens adviseert om met de Italianen te gaan praten om steun te verwerven.

N.B. in een memo van DEU/DU van 6-1-1953 (bijgevoegd) wordt het weer oprakelen van de kwestie ontraden.