Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01243
27-06-1958
Samenvatting
2e. Europese universiteit.
Op 1 juli a.s. komt in de Euratomvergadering de kwestie van de Europese universiteit aan de orde. De vraag is of de regering hierin reeds een beslissing moet nemen. Nederland maakt materieel geen bezwaar tegen een dergelijke universiteit. Drees meent dat in deze kwestie geen overhaaste beslissing moet worden genomen. De financiƫle kant ervan is van grote betekenis. Gevreesd moet worden dat een veel te grootse opzet voor deze universiteit wordt voorgestaan. Besloten wordt dat van Nederlandse zijde wordt gesteld, dat de regering zich tot niet meer dan het Euratomverdrag gebonden acht en zijn standpunt m.b.t. deze universiteit geheel wil reserveren.