Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01249
27-2-1958
Actoren
Memorandum
Samenvatting
29. Luns had op 26 februari in Brussel een gesprek met Benelux-collega's en met Faure, die het Franse memorandum over de vrijhandelszone overhandigde. Faure verklaarde gezien de publieke opinie in zijn land niet verder te kunnen gaan dan het voorgestelde. Alleen een benadering per sector bood volgens hem enige kans om de idee van een vrijhandelszone te realiseren. Samen met de Belgen reageerde Luns negatief op de voorstellen. Met name het idee van 'd├ęclage', dus uitstel van 3 jaar, werd afgewezen.
Mocht, zo werd afgesproken, het tussen de zes regeringen niet mogelijk blijken tot een akkoord over het Franse document te komen, dan zal worden gevraagd aan de Europese Commissie eigen voorstellen uit te werken.
In een eerder gesprek op 25 februari met Brentano (BRD) bleek deze evenzeer negatief te staan tegenover de Franse plannen.