Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01253
09-04-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone op 31 maart en de ministers-besprekingen op 30 maart.
De vergadering van de ICV duurde slechts één dag omdat de zes nog niet met hun standpunt gereed zijn.
IN het voorafgaande overleg van de ministers van de zes en de Europese Commissie werd gesproken over een document van de werkgroep-Ockrent, die o.m. stelde dat een landbouwregeling in de vrijhandelszone geen hinderpaal mag vormen voor de verwerkelijking van de landbouwpolitiek van de zes. De doeleinden van de landbouwpolitiek van de vrijhandelszone dienen gelijk te zijn aan die van de EEG.
Voorts werd gesproken over het plan-Carli voor vrije circulatie van goederen binnen de vrijhandelszone., een document over concurrentieregels en een voorstel voor een regeling van vis en visproducten.